Gröna gardiner

Sponsrade länkar


Gröna gardiner är ovanliga i moderna inredningssammanhang. Den som väljer gröna gardiner gör det vanligen av två skäl; dels för att eftersträva retro, dels för att skapa en harmoni mellan gardin och krukväxter.

Gröna gardiner i vardagsrum
Gröna gardiner ligger inte i tiden och kan därför, som här, användas för att skapa en känsla av retro.

Grönt är ingen modefärg – i synnerhet inte i fråga om gardiner. Däremot finns det många skäl till att välja en grön gardin. Ett ovanligt – men för den skull inte obegåvat – skäl till att välja gröna gardiner är att den gröna färgen fungerar som punktmarkör i heminredningen. Färgens färgstarka toner drar till sig blickar just på grund av den gröna färgens ovanlighet i moderna hem; i synnerhet om inredningen i övrigt uppvisar standardinredningens särdrag.

Gröna gardiner med växter

Inredare, med rikliga mängder krukväxter i fönstren, väljer gärna att reglera ljusinsläppet med gröna gardiner; på så sätt stjäl gardinerna inte uppmärksamhet från krukväxterna utan smälter istället obemärkt in i växtdjungeln. Fokus kan istället läggas på växterna. Den som dessutom har klängväxter runt fönsterpartiet, kan använda de gröna gardinerna som stöd till dessa.

Gröna gardiner – en ospecifik känsla av retro

En annan anledning till att välja gröna gardiner tycks vara strävan efter retrokänsla i heminredningen – i så fall har den gröna färgen mycket att bidra med, just för att den är allt annat än modern. Fördelen med grönt i retroinspirerade miljöer är att grönt inte kan kopplas till något stiltroget gardinmode; färgen signalerar retro sådär i största allmänhet – utan att associationerna blir alltför tidsspecifika.

Sponsrade länkar