Sekretesspolicy

Sponsrade länkar


Vår ambition att värna om besökarnas konfidentialitet återspeglas genom det faktum att vi vare sig distribuerar personuppgifter eller webbläsarinformation till tredjepartskällor. I syfte att förbättra sidans navigeringssystem och innehåll, analyserar vi emellertid besökarnas surfbeteende internt. Likaså bereder vi plats för utvalda tredjepartsannonsörer – däribland Google. Detta implicerar att sidan använder sig av Googles DART-cookie, som tillförsäkrar det faktum att annonsernas innehåll överensstämmer med besökarnas olika behov. Den som vill undvika att få sitt surfbeteende analyserat av DART-cookien, kan när som helst kontakta tredjepartsannonsören.

Sponsrade länkar