Hissgardiner med text

Sponsrade länkar


Hissgardiner med text är vanliga inslag i lantligt inredda hem. Texterna innehåller inte sällan några väl valda visdomsord från bondepraktikan – alternativt en hälsningsfras eller en kort moralpredikan.

Hissgardiner med text är en vanlig syn i lantligt inredda hem, inte minst i inredningssammanhang som tagit intryck av stilen Shabby Chic. Hissgardinerna är under dessa förhållanden ofta inspirerade av gamla tiders gardinmode; ett faktum som skapar ett konfliktfyllt förhållande mellan hissgardinen som modern gardintyp och den gamla stilen, som känns oäkta med hänvisning till att gardintypen inte existerade under framställningssättets egentliga modetid.

Budskap eller moralpredikan

De texter som återfinns på hissgardiner utgörs ofta ordstäv hämtade från bondepraktikan. Det är även vanligt med hälsningsfraser, positiva uppmaningar och allehanda moralpredikningar. I sällsynta fall har texterna även en religiös framtoning; t.ex. kan ett av de tio guds bud väljas. För att texten ska vara tydlig för ögat, framställs den gärna i svart tryck mot en vit väv- eller tygbakgrund. Vit text mot en svart gardinbakgrund är desto ovanligare, då hissgardinen i så fall skulle få en uttalat mörkläggande effekt.

Mindre text i skrivstil

Den text som återfinns på lantliga hissgardiner är inte sällan framställd i en knappt läsbar skrivstil; detta i syfte att förstärka det bondska intrycket. I de fall texten återges i skrivstil blir själva textinnehållet genast mindre viktigt, då textens otydlighet leder till att ytterst få bemödar sig att läsa ut den. Texten fyller istället en estetisk funktion som stilmarkör – den romantiska skrivstilen används för att föra tankarna till dåtidens jovialiskt hemtrevliga atmosfär, då kaffepausen i finrummet fortfarande samlade hela släkten under söndagseftermiddagarna.

Sponsrade länkar